Somerset Prep DC Public Charter School — Bell Schedules

Middle School Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Door Opens 8:20 AM 8:30 AM 10 min
Homeroom 8:30 AM 9:00 AM 30 min
1st Period 9:00 AM 9:52 AM 52 min
2nd Period 9:55 AM 10:47 AM 52 min
3rd Period 10:50 AM 11:42 AM 52 min
1st Lunch 11:45 AM 12:15 PM 30 min
4th Period 11:45 AM 1:10 PM 85 min
2nd Lunch 12:40 PM 1:10 PM 30 min
5th Period 1:15 PM 2:07 PM 52 min
6th Period 2:10 PM 3:02 PM 52 min
7th Period 3:05 PM 4:00 PM 55 min
High School Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Door Opens 8:20 AM 8:30 AM 10 min
Homeroom 8:30 AM 9:00 AM 30 min
1st Period 9:00 AM 9:52 AM 52 min
2nd Period 9:55 AM 10:47 AM 52 min
3rd Period 10:50 AM 11:42 AM 52 min
4th Period 11:45 AM 12:37 PM 52 min
5th Period 12:40 PM 1:35 PM 55 min
Lunch 1:35 PM 2:05 PM 30 min
6th Period 2:10 PM 3:02 PM 52 min
7th Period 3:05 PM 4:00 PM 55 min
Somerset Prep DC Public Charter School - 3301 Wheeler Road SE., Washington, DC 20032 - Phone: (202) 562-9170 - Fax: (202) 562-9105